stelmet Palisada do pomidorów

5.99

Opis

Tolurex 500SC 5L Na Chwasty w Zbożach Ozimych

Tolurex 500 SC Środek chwastobójczy, koncentrat w postaci stężonej zawiesiny do rozcieńczania wodą, stosowany doglebowo lub nalistnie, przeznaczony do zwalczania miotły zbożowej, tomki ościstej oraz niektórych jednorocznych chwastów dwuliściennych w: jęczmieniu ozimym, pszenicy ozimej, pszenżycie ozimym.

DZIAŁANIE NA CHWASTY

Środek pobierany jest przez korzenie i liście chwastów. Chwasty dwuliścienne niszczy najskuteczniej od fazy kiełkowania do fazy 6 liści, a chwasty jednoliścienne od fazy kiełkowania do końca fazy krzewienia.

Chwasty wrażliwe np.: chaber bławatek, gwiazdnica pospolita, jaskier polny, jasnota różowa, komosa biała, kurzyślad polny, miłek letni, miotła zbożowa, niezapominajka polna, poziewnik szorstki, rdest ptasi, rumianek pospolity, skrytek polny, sporek polny, szczawik polny, tasznik pospolity, tobołki polne, tomka oścista, wiechlina roczna, wyczyniec polny.

Chwasty średnio wrażliwe np.: gorczyca polna, przytulia czepna (od kiełkowania do fazy 2 okółków liściowych), rdest kolankowy, rdest powojowy, rzodkiew świrzepa.

Chwasty odporne np.: dymnica pospolita, fiołki, mak polny, owies głuchy, przetaczniki, rdest plamisty, złocień polny.

PRZECIWWSKAZANIA:

Środka nie stosować:
w temperaturze powyżej 20?C (powschodowy termin opryskiwania),na glebach piaszczystych i torfowych oraz łatwo zamulających się,na rośliny mokre lub zwiędnięte,na rośliny uszkodzone przez choroby lub szkodniki,wcześniej jak w fazie 3 liści pszenicy i jęczmienia,w zbożach z wsiewką roślin motylkowych,Podczas stosowania środka nie dopuścić do:znoszenia cieczy użytkowej na sąsiednie plantacje roślin uprawnychnakładania się cieczy użytkowej na stykach pasów zabiegowych i uwrociach.

OKRES PREWENCJI DLA LUDZI, ZWIERZĄT, PSZCZÓŁ (okres zapobiegający zatruciu): NIE DOTYCZY

OKRES KARENCJI (okres od dnia ostatniego zabiegu do dnia zbioru roślin przeznaczonych do konsumpcji): NIE DOTYCZY

SPORZĄDZANIE CIECZY UŻYTKOWEJ

Przed przystąpieniem do sporządzania cieczy użytkowej dokładnie ustalić potrzebną jej ilość.Zawartością opakowania przed użyciem wstrząsnąć. Odmierzoną ilość środka wlać do zbiornika opryskiwacza napełnionego częściowo wodą z włączonym mieszadłem i uzupełnić wodą do potrzebnej ilości. Po wlaniu środka do zbiornika opryskiwacza nie wyposażonego w mieszadło hydrauliczne ciecz w zbiorniku mechanicznie wymieszać.Opróżnione opakowania przepłukać trzykrotnie wodą, a popłuczyny wlać do zbiornika opryskiwacza z cieczą użytkową.

W przypadku przerw w opryskiwaniu przed ponownym przystąpieniem do pracy, dokładnie wymieszać ciecz użytkową w zbiorniku opryskiwacza.

Po pracy aparaturę dokładnie wymyć.

PRZECHOWYWANIE:
Przechowywać pojemnik szczelnie zamknięty.Przechowywać z dala od źródeł ciepła.Przechowywać wyłącznie w oryginalnym opakowaniu w temperaturze nie niższej niż 0*C i nie wyższej niż 30*CChronić przed dziećmi.Nie przechowywać razem z żywnością, napojami i paszami dla zwierząt

WARUNKI BEZPIECZNEGO STOSOWANIA ŚRODKA OCHRONY ROŚLIN:
Nie jeść i nie pić oraz nie palić tytoniu podczas stosowania środkaNie wdychać rozpylonej cieczy użytkowej.Natychmiast zdjąć całą zanieczyszczoną odzież.Nosić odpowiednią odzież ochronną i odpowiednie rękawice ochronne i okulary lub ochronę twarzy.W razie połknięcia niezwłocznie zasięgnąć porady lekarza i pokazać mu opakowanie lub etykietę.zasięgnąć porady lekarza.Resztki nieużytej cieczy użytkowej rozcieńczyć wodą i wypryskać na powierzchni poprzednio opryskiwanej. Wodę użytą do mycia aparatury wypryskać na powierzchni uprzednio opryskiwanej, stosując te same środki ochrony osobistej.Opróżnione opakowania po środku zwrócić do sprzedawcy, u którego środek został zakupiony.Środek i opakowanie usuwać jako odpad niebezpieczny.Używać odpowiednich pojemników zapobiegających skażeniu środowiska.Zabrania się spalania opakowań po środku ochrony roślin we własnym zakresie

Adama Tolurex 500 Sc 5L

odstraszacz na pająki, regały, tapeta drzewa zielone, toaleta bezkołnierzowa, półsłupek łazienkowy stojący, listwy maskujace do futryn oscieznic, umywalka 60 cm

przegub kulowy do maszyn john deer