Ukorzeniacz Korzonek D Art Garden

12.47

Opis

Puma Uniwersal 069EW 0,5l Zwalcza Chwasty W Zbożu

Środek chwastobójczy w formie emulsji do sporządzania emulsji wodnej, stosowany nalistnie, przeznaczony do powschodowego zwalczania rocznych chwastów jednoliściennych, głównie miotły zbożowej i owsa głuchego w pszenicy ozimej, pszenicy jarej i jęczmieniu jarym. Środek przeznaczony do stosowania przy użyciu opryskiwaczy polowych.

Zawartość substancji czynnej:

fenoksaprop-P-etylu (związek z grupy arylofenoksykwasów) – 69 g/l (6,54%)

Substancje niebezpieczne, nie będące substancją czynną:

Mieszanina 5-chloro-2-metylo-3(2H)-isotiazolonu i 2-metylo-2H-isotiazol-3-onu

Solwent nafta, węglowodory ciężkie aromatyczne.

DZIAŁANIE NA CHWASTY

Środek działa systemicznie. Pobierany jest przez zielone części roślin a następnie przemieszczany do miejsc oddziaływania, to jest do stożków wzrostu pędów i korzeni. Po upływie 2-3 dni od wykonania zabiegu, wzrost chwastów ulega zahamowaniu. Działanie środka widoczne jest po upływie 2-4 tygodni od zastosowania w zależności od warunków atmosferycznych. Puma Uniwersal 069 EW niszczy najskuteczniej chwasty jednoliścienne od fazy dwóch liści do końca fazy krzewienia niezależnie od fazy rozwojowej rośliny uprawnej.

Chwasty wrażliwe:

chwastnica jednostronna, miotła zbożowa, owies głuchy, włośnice, wyczyniec polny.

Chwasty odporne:

kostrzewy, perz właściwy, wiechlina roczna, życice, chwasty dwuliścienne.

Puma Uniwersal 069 EW w mieszaninie ze środkami: Sekator 125 OD, Chwastox Turbo 340:

Chwasty wrażliwe:

bniec biały, chwastnica jednostronna, gorczyca polna, gwiazdnica pospolita, jasnota purpurowa, komosa biała, kurzyślad polny, mak polny, maruna bezwonna, miotła zbożowa niezapominajka polna, owies głuchy, ostrożeń polny, przetacznik bluszczykowy, poziewnik szorstki, przytulia czepna, rdest ptasi, rdest plamisty, rdestówka powojowata, samosiewy rzepaku, tasznik pospolity, tobołki polne, włośnice, wyczyniec polny, żółtlica drobnokwiatowa.

Chwasty średniowrażliwe:

fiołek polny, przetacznik perski, przetacznik polny, dymnica pospolita.

STOSOWANIE ŚRODKA

Pszenica ozima

Maksymalna dawka dla jednorazowego zastosowania: 1,2 l/ha.

Zalecana dawka dla jednorazowego stosowania: 1-1,2 l/ha.

W celu jednoczesnego zwalczania miotły zbożowej i chwastów dwuliściennych zaleca się stosowanie środka Puma Uniwersal 069 EW w mieszaninie ze środkiem Sekator 125 OD w dawce:

Puma Uniwersal 069 EW 1,2 l/ha + Sekator 125 OD 0,15 l/ha

Uwaga:

Zalecanych mieszanin nie stosować później niż w fazie 4-6 liści właściwych miotły zbożowej.

Termin stosowania:

Środek Puma Uniwersal 069 EW stosowany solo oraz łącznie ze środkiem Sekator 125 OD stosuje się na wiosnę, po ruszeniu wegetacji pszenicy ozimej, od fazy gdy widoczne są dwa rozkrzewienia do końca fazy 3-go kolanka (BBCH 22-33).

Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym: 1.

Zalecana ilość wody: 200-300 l/ha.

Zalecane opryskiwanie: drobnokropliste, przy użyciu końcówek płaskostrumieniowych oraz przy ciśnieniu 2,5-3,5 At. Zalecana średnica kropel: 0,2-0,3 mm.

Jęczmień jary, pszenica jara

Maksymalna dawka dla jednorazowego zastosowania: 1,0 l/ha.

Zalecana dawka dla jednorazowego stosowania: 0,8-1,0 l/ha.

W celu jednoczesnego zwalczania owsa i chwastów dwuliściennych zaleca się stosowanie środka Puma Uniwersal 069 EW w mieszaninie ze środkiem Sekator 125 OD lub Chwastox Turbo 340 SL w dawkach:

Puma Uniwersal 069 EW 1 l/ha + Sekator 125 OD 0,1 l/ha lub

Puma Uniwersal 069 EW 1 l/ha + Chwastox Turbo 340 SL 2 l/ha.

Uwaga:

Zalecanych mieszanin do jednoczesnego zwalczania owsa głuchego i chwastów dwuliściennych nie stosować później niż w fazie czterech liści właściwych owsa głuchego.

Termin stosowania:

Środek Puma Uniwersal 069 EW stosowany solo oraz łącznie ze środkami Sekator 125 OD oraz Chwastox Turbo 340 SL należy stosować od początku fazy krzewienia do końca fazy 1-go kolanka (BBCH 21-31)

Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym: 1.

Zalecana ilość wody: 200-300 l/ha.

Zalecane opryskiwanie: drobnokropliste, przy użyciu końcówek płaskostrumieniowych oraz przy ciśnieniu 2,5-3,5 At. Zalecana średnica kropel: 0,2-0,3 mm.

Bayer Puma Universal 069 EW 0.5l Bayer

compo sana, listwa prysznicowa, jak odnowić stary koszyk wiklinowy, eko kominek, ozdobne płyty gipsowe, goździk miniaturka, bramka zabezpieczająca, panele cena za m2, pilarka tarczowa black&decker, cs125

yyyyy